Kjennelser

Trygderetten avgjør hvert år flere tusen ankesaker.
Avgjørelsene kalles kjennelser.

Skriv inn et ankenummer slik: åå og fem siffer, fyll ut med 0 etter åå om nødvendig (eks: 1600023)

Søk i våre kjennelser

 

Oversikt over de største saksområdene:

Fra og med 2003 har vi anonymisert alle kjennelser som er gitt full grunngivning.

Les mer om kjennelser

Aktuell sak

Femmedlemskjennelse sak 16/00221

Trygderettens saklige myndighetsområde. Trrl. § 1. Retten satt med fem medlemmer. KLP avslo krav om uførepensjon begrunnet med foreldelse etter 10 års regelen i FAL § 18-6. Retten kom til at vedtak knyttet til pensjonsordningen, som omfattet ansatte i en ideell organisasjon som utførte sykehjemstjenester på oppdrag for kommunen, lå innenfor Trygderettens saklige myndighetsområde. De ansatte var innmeldt i felles kommunal pensjonsordning der pensjonsinnretningen var part i overføringsavtale med Statens pensjonskasse. Retten delte seg ved vurderingen av det materielle spørsmålet, om kravet var foreldet. Flertallet på fire rettsmedlemmer fant det klart at tiårs fristen var utløpt. Den ankende part burde ha skaffet seg nødvendig kunnskap om sin rett til pensjon og for hvilken pensjonsinnretning kravet skulle fremmes basert på de opplysninger hun hadde i 2002. Tilleggsfristen i fl. § 10 nr. 1 var utløpt da hun fremmet kravet i 2014. Mindretallet mente det var meget sannsynlig at den ankende part var ukjent med hvilket selskap som var forsikringsleverandør etter KLP og således i 2007 da hun henvendte seg til KLP. Mindretallet fant at saken ikke var tilstrekkelig utredet og vurdert for at det kunne avsies kjennelse vedrørende sakens realitet.

Se hele kjennelsen

Tidligere saker

I feltet nedenfor kan du søke i alle Trygderettens kjennelser med
full grunngiving . Skriv noen ord som du er interessert i (f.eks. "uførepensjon psykiske plager" eller "hjelpestønad Downs syndrom"). Rett ovenfor søkets treffliste vil du få flere søkevalg hvor du kan avgrense eller på andre måter raffinere søket ditt

Innblikk

Innblikk - Trygderettens avis består av korte resyméer av våre avgjørelser (kjennelser) av allmenn og/eller prinsipiell interesse.

Innblikk gis ut 2-3 ganger i året.

Media

Aktuelt

 

Sjå årsstatistikk for dei siste 5 åra ajourført per 31.03.2017

 

 Siste nummer av Trygderettens avis Innblikk: Innblikk nr. 3/2016 (pdf)

 

 Trygderettens Årsrapport 2016 (pdf)

 

 

 

Sist oppdatert: 27.04.17

Media

Ledige stillingar

  • Det finnes ingen ledige stillingar