Kjennelser

Trygderetten avgjør hvert år flere tusen ankesaker.
Avgjørelsene kalles kjennelser. Søk i våre kjennelser

Oversikt over de største saksområdene:

Fra og med 2003 har vi anonymisert alle kjennelser som er gitt full grunngivning.

Les mer om kjennelser

Sist oppdatert: 16.02.14

Aktuell sak

Ankesak nr. 13/00752 - Arbeidsavklaringspenger og spørsmål om arbeidsevnen var nedsatt med minst halvparten

Retten stadfestet avslag på krav om arbeidsavklaringspenger. Det ble lagt til grunn at endret motivasjon kunne føre til at arbeidsevnen ble bedret og vedkommende kunne komme i fullt arbeid med få, hvis noen begrensninger i aktiviteter og arbeidsoppgaver.

Se hele kjennelsen

Tidligere saker

I feltet nedenfor kan du søke i alle Trygderettens kjennelser med
full grunngiving . Skriv noen ord som du er interessert i (f.eks. "uførepensjon psykiske plager" eller "hjelpestønad Downs syndrom"). Rett ovenfor søkets treffliste vil du få flere søkevalg hvor du kan avgrense eller på andre måter raffinere søket ditt

Innblikk

Innblikk - Trygderettens avis består av korte resyméer av våre avgjørelser (kjennelser) av allmenn og/eller prinsipiell interesse.

Innblikk gis ut 3 ganger i året.

Media

Aktuelt

 Se statistikk for 2.kvartal 2014

 

 Siste nummer av Trygderettens avis Innblikk: Innblikk nr. 2/2014 (pdf)

 

 Trygderettens Årsmelding 2013

 

 

 

Sist oppdatert: 11.08.14

Media

Ledige stillinger

  • Det finnes ingen ledige stillinger