Kjennelser

Trygderetten avgjør hvert år flere tusen ankesaker.
Avgjørelsene kalles kjennelser. Søk i våre kjennelser

Oversikt over de største saksområdene:

Fra og med 2003 har vi anonymisert alle kjennelser som er gitt full grunngivning.

Les mer om kjennelser

Aktuell sak

Ankesak 14/01174 - Fastsettelse av dagpengegrunnlaget ved feil fra arbeidsgiver ved innberetning av inntekt.

Det var lagt til grunn at dagpengegrunnlaget måtte settes til 0 fordi arbeidsgiver ikke hadde innberettet inntekten med riktig kode. Retten omgjorde og viste til at utskriften av ligningen viste at han var beskattet for en inntekt på 468 797. Det var ikke noe hjemmelsgrunnlag for å definere "brutto arbeidsinntekt" til en bestemt kode.

Se hele kjennelsen

Tidligere saker

I feltet nedenfor kan du søke i alle Trygderettens kjennelser med
full grunngiving . Skriv noen ord som du er interessert i (f.eks. "uførepensjon psykiske plager" eller "hjelpestønad Downs syndrom"). Rett ovenfor søkets treffliste vil du få flere søkevalg hvor du kan avgrense eller på andre måter raffinere søket ditt

Innblikk

Innblikk - Trygderettens avis består av korte resyméer av våre avgjørelser (kjennelser) av allmenn og/eller prinsipiell interesse.

Innblikk gis ut 3 ganger i året.

Media

Aktuelt

Se årsstatistikk for de siste 5 år ajourført per 31.12.2014

 

 Siste nummer av Trygderettens avis Innblikk: Innblikk nr. 3/2014 (pdf)

 

 Trygderettens Årsmelding 2013

 

 

 

Sist oppdatert: 06.01.15

Media

Ledige stillinger

  • Det finnes ingen ledige stillinger