Kjennelser

Trygderetten avgjør hvert år flere tusen ankesaker.
Avgjørelsene kalles kjennelser. Søk i våre kjennelser

Oversikt over de største saksområdene:

Fra og med 2003 har vi anonymisert alle kjennelser som er gitt full grunngivning.

Les mer om kjennelser

Sist oppdatert: 16.02.14

Aktuell sak

Ankesak nr 13/00297 - Skade oppstått i gymnastikktime med styrketrening

Retten stadfestet avslag på krav om å få godkjent skade oppstått under styrketest på videregående skole. Det ble ikke ansett å foreligge arbeidsulykke i folketrygdlovens forstand selv om Trygderettens praksis i skolesaker har vært relativ liberal.

Se hele kjennelsen

Tidligere saker

I feltet nedenfor kan du søke i alle Trygderettens kjennelser med
full grunngiving . Skriv noen ord som du er interessert i (f.eks. "uførepensjon psykiske plager" eller "hjelpestønad Downs syndrom"). Rett ovenfor søkets treffliste vil du få flere søkevalg hvor du kan avgrense eller på andre måter raffinere søket ditt

Innblikk

Innblikk - Trygderettens avis består av korte resyméer av våre avgjørelser (kjennelser) av allmenn og/eller prinsipiell interesse.

Innblikk gis ut 3 ganger i året.

Media

Aktuelt

 Se statistikk for 1.kvartal 2014

 

 Siste nummer av Trygderettens avis Innblikk: Innblikk nr. 2/2014 (pdf)

 

 Trygderettens Årsmelding 2013

 

 

 

Sist oppdatert: 10.06.14

Media

Ledige stillinger

  • Det finnes ingen ledige stillinger