Kjennelser

Trygderetten avgjør hvert år flere tusen ankesaker.
Avgjørelsene kalles kjennelser. Søk i våre kjennelser

Oversikt over de største saksområdene:

Fra og med 2003 har vi anonymisert alle kjennelser som er gitt full grunngivning.

Les mer om kjennelser

Sist oppdatert: 16.02.14

Aktuell sak

Ankesak 13/01021 Overføring av retten til å få godskrevet pnsjonspoeng for omsorgsarbeid

Overføring av rett til godskriving av pensjonspoeng fra den ene av foreldrene til den andre forutsatte at øknad var fremsatt. Det var etter forholdene ikke avgjørende at Likestillings- og diskrimineringsombudet hadde funnet at §10-5 i forskrift gitt i medhold av folketrygdloven §20-21 er i strid med §3 i likestillingsloven.

Se hele kjennelsen

Tidligere saker

I feltet nedenfor kan du søke i alle Trygderettens kjennelser med
full grunngiving . Skriv noen ord som du er interessert i (f.eks. "uførepensjon psykiske plager" eller "hjelpestønad Downs syndrom"). Rett ovenfor søkets treffliste vil du få flere søkevalg hvor du kan avgrense eller på andre måter raffinere søket ditt

Innblikk

Innblikk - Trygderettens avis består av korte resyméer av våre avgjørelser (kjennelser) av allmenn og/eller prinsipiell interesse.

Innblikk gis ut 3 ganger i året.

Media

Aktuelt

 Se statistikk for 2.kvartal 2014

 

 Siste nummer av Trygderettens avis Innblikk: Innblikk nr. 2/2014 (pdf)

 

 Trygderettens Årsmelding 2013

 

 

 

Sist oppdatert: 11.08.14