Kjennelser

Trygderetten avgjør hvert år flere tusen ankesaker.
Avgjørelsene kalles kjennelser.

Skriv inn et ankenummer slik: åå og fem siffer, fyll ut med 0 etter åå om nødvendig (eks: 1600023)

Søk i våre kjennelser

 

Oversikt over de største saksområdene:

Fra og med 2003 har vi anonymisert alle kjennelser som er gitt full grunngivning.

Les mer om kjennelser

Aktuell sak

Femmedlemskjennelse ankesak 16/01302

SPK. Uførepensjon. Tilbakekreving. Motregning. Samordl. § 29, fl. § 26b. Retten var satt med fem medlemmer. Enstemmig. Den ankende part mottok uførepensjon fra Statens pensjonskasse da han fikk innvilget gradert uførepensjon fra folketrygden. Senere fikk han full uførepensjon fra folketrygden. Ytelsene var samordningspliktige, og det oppsto feilutbetaling med tilbakevirkning. Retten kom til at det var grunnlag for SPK til å kreve det feilutbetalte tilbakebetalt. Den ankende part burde klart ha forstått at SPK hadde utbetalt feil, og retten tok ikke stilling til om nedsettelse av kravet var forbeholdt lavere skyldgrader. Deler av kravet var foreldet. Krav om tilbakebetaling av feilutbetalt uførepensjon som var foreldet før den ankende part gikk over på alderspensjon, kunne ikke benyttes som motregning i hans alderspensjon, jf. foreldelsesloven § 26 bokstav b.

Se hele kjennelsen

Tidligere saker

I feltet nedenfor kan du søke i alle Trygderettens kjennelser med
full grunngiving . Skriv noen ord som du er interessert i (f.eks. "uførepensjon psykiske plager" eller "hjelpestønad Downs syndrom"). Rett ovenfor søkets treffliste vil du få flere søkevalg hvor du kan avgrense eller på andre måter raffinere søket ditt

Innblikk

Innblikk - Trygderettens avis består av korte resyméer av våre avgjørelser (kjennelser) av allmenn og/eller prinsipiell interesse.

Innblikk gis ut 2-3 ganger i året.

Media

Aktuelt

 

Sjå årsstatistikk for dei siste 5 åra ajourført per 30.06.2017

 

 Siste nummer av Trygderettens avis Innblikk: Innblikk nr. 1/2017 (pdf)

 

 Trygderettens Årsrapport 2016 (pdf)

 

 

 

Sist oppdatert: 12.12.17

Media

Ledige stillinger

  • Det finnes ingen ledige stillinger