Kjennelser

Trygderetten avgjør hvert år flere tusen ankesaker.
Avgjørelsene kalles kjennelser.

Skriv inn et ankenummer slik: åå og fem siffer, fyll ut med 0 etter åå om nødvendig (eks: 1600023)

Søk i våre kjennelser

 

Oversikt over de største saksområdene:

Fra og med 2003 har vi anonymisert alle kjennelser som er gitt full grunngivning.

Les mer om kjennelser

Aktuell sak

Femmedlemskjennelse 16/00914 - Stans av ytelse til personer med kort botid i Norge

Den ankende part og hennes nå avdøde ektemann fikk stanset sin ytelse etter lov om supplerende stønad til personer med kort botid i Norge med virkning fra måneden etter at 90-dagergrensen i loven var passert. De ble likevel pålagt å tilbakebetale stønad som var gitt i perioden fra måneden etter utreisemåneden og til og med måneden før stansmåneden. Anken førte delvis fram. Den ankende part og ektefellen hadde ikke til hensikt å oppholde seg i utlandet ut over 90 dager. Det var da riktig at stønaden skulle stoppes fra og med måneden etter at 90-dagersgrensen var passert. Det var ikke grunnlag for å kreve tilbake utbetalt stønad i perioden før stansmåneden. En klar ordlyd ga ikke holdepunkter for at slik stønad kunne anses som feilutbetalt. Heller ikke forarbeidene kunne tas til inntekt for en slik forståelse. Det påankede vedtaket ble etter dette stadfestet når det gjaldt stanstidspunktet, og omgjort når det gjaldt tilbakebetalingskravet.

Se hele kjennelsen

Tidligere saker

I feltet nedenfor kan du søke i alle Trygderettens kjennelser med
full grunngiving . Skriv noen ord som du er interessert i (f.eks. "uførepensjon psykiske plager" eller "hjelpestønad Downs syndrom"). Rett ovenfor søkets treffliste vil du få flere søkevalg hvor du kan avgrense eller på andre måter raffinere søket ditt

Innblikk

Innblikk - Trygderettens avis består av korte resyméer av våre avgjørelser (kjennelser) av allmenn og/eller prinsipiell interesse.

Innblikk gis ut 2-3 ganger i året.

Media

Aktuelt

 

Sjå årsstatistikk for dei siste 5 åra ajourført per 31.12.2016

 

 Siste nummer av Trygderettens avis Innblikk: Innblikk nr. 3/2016 (pdf)

 

 Trygderettens Årsrapport 2016 (pdf)

 

 

 

Sist oppdatert: 18.04.17

Media

Ledige stillinger

  • Det finnes ingen ledige stillinger