Kjennelser

Trygderetten avgjør hvert år flere tusen ankesaker.
Avgjørelsene kalles kjennelser. Søk i våre kjennelser

Oversikt over de største saksområdene:

Fra og med 2003 har vi anonymisert alle kjennelser som er gitt full grunngivning.

Les mer om kjennelser

Sist oppdatert: 16.02.14

Aktuell sak

Ankesak 13/02230 Ekstrautgifter som følge av tvangslidelse

En person hadde en tvangslidelse i form av uvanlig ofte vasking av seg selv, hus, klær og sengetøy samt alle ting som kom inn i hjemmet utenfra. Avslag på krav om grunnstønad til dekning av ekstrautgifter på grunn av slitasje av klær og sengetøy med bakgrunn i en tvangslidelse ble stadfestet under henvisning til at dette falt utenfor det formål grunnstønadsordningen var ment å dekke.

Se hele kjennelsen

Tidligere saker

I feltet nedenfor kan du søke i alle Trygderettens kjennelser med
full grunngiving . Skriv noen ord som du er interessert i (f.eks. "uførepensjon psykiske plager" eller "hjelpestønad Downs syndrom"). Rett ovenfor søkets treffliste vil du få flere søkevalg hvor du kan avgrense eller på andre måter raffinere søket ditt

Innblikk

Innblikk - Trygderettens avis består av korte resyméer av våre avgjørelser (kjennelser) av allmenn og/eller prinsipiell interesse.

Innblikk gis ut 3 ganger i året.

Media

Aktuelt

Se årsstatistikk for de siste 5 år ajourført tom. 30.09.2014

 

 Siste nummer av Trygderettens avis Innblikk: Innblikk nr. 3/2014 (pdf)

 

 Trygderettens Årsmelding 2013

 

 

 

Sist oppdatert: 11.11.14

Media

Ledige stillinger

  • Det finnes ingen ledige stillinger