Kjennelser

Trygderetten avgjør hvert år flere tusen ankesaker.
Avgjørelsene kalles kjennelser. Søk i våre kjennelser

Oversikt over de største saksområdene:

Fra og med 2003 har vi anonymisert alle kjennelser som er gitt full grunngivning.

Les mer om kjennelser

Aktuell sak

Ankesak 14/1530 - Avdempet ulykkesbegrep

En lærer ble filmet i skoletime, og filmen ble lagt ut på sosiale media/You tube. Vedkommende ble informert om filmen fra de andre lærerne, og fikk da en sterk psykisk reaksjon. Retten mente hendelsen måtte likestilles med mobbing, som vanligvis ikke er omfattet av ulykkesbegrepet. Opprinnelig vedtak om godkjennelse av hendelsen som yrkesskade ble ansett ugyldig, og retten stadfestet Klageinstansens omgjøringsvedtak slik at hendelsen og den psykiske reaksjon på denne ikke ble godkjent som yrkesskade.

Se hele kjennelsen

Tidligere saker

I feltet nedenfor kan du søke i alle Trygderettens kjennelser med
full grunngiving . Skriv noen ord som du er interessert i (f.eks. "uførepensjon psykiske plager" eller "hjelpestønad Downs syndrom"). Rett ovenfor søkets treffliste vil du få flere søkevalg hvor du kan avgrense eller på andre måter raffinere søket ditt

Innblikk

Innblikk - Trygderettens avis består av korte resyméer av våre avgjørelser (kjennelser) av allmenn og/eller prinsipiell interesse.

Innblikk gis ut 3 ganger i året.

Media

Aktuelt

Se årsstatistikk for de siste 5 år ajourført per 30.09.2015

 

 Siste nummer av Trygderettens avis Innblikk: Innblikk nr. 1/2015 (pdf)

 

 Trygderettens Årsmelding 2014

 

 

 

Sist oppdatert: 01.10.15