Kjennelser

Trygderetten avgjør hvert år flere tusen ankesaker.
Avgjørelsene kalles kjennelser. Søk i våre kjennelser

Oversikt over de største saksområdene:

Fra og med 2003 har vi anonymisert alle kjennelser som er gitt full grunngivning.

Les mer om kjennelser

Aktuell sak

Ankesak nr 14/00090 - Meldeplikt i perioden fra avslagsvedtak ble fattet til det forelå en omgjøring

Retten kom til at en person hadde "rimelig grunn" i lovens forstand til å unnlate å sende meldekort etter at hun hadde fått stanset arbeidsavklaringspenger. Det var i stansvedtaket ikke opplyst noe om plikt til å sende meldekort mens klagen/anken ble behandlet.

Se hele kjennelsen

Tidligere saker

I feltet nedenfor kan du søke i alle Trygderettens kjennelser med
full grunngiving . Skriv noen ord som du er interessert i (f.eks. "uførepensjon psykiske plager" eller "hjelpestønad Downs syndrom"). Rett ovenfor søkets treffliste vil du få flere søkevalg hvor du kan avgrense eller på andre måter raffinere søket ditt

Innblikk

Innblikk - Trygderettens avis består av korte resyméer av våre avgjørelser (kjennelser) av allmenn og/eller prinsipiell interesse.

Innblikk gis ut 3 ganger i året.

Media

Aktuelt

Se årsstatistikk for de siste 5 år ajourført per 31.12.2014

 

 Siste nummer av Trygderettens avis Innblikk: Innblikk nr. 3/2014 (pdf)

 

 Trygderettens Årsmelding 2013

 

 

 

Sist oppdatert: 06.01.15

Media

Ledige stillinger

  • Det finnes ingen ledige stillinger