Kjennelser

Trygderetten avgjør hvert år flere tusen ankesaker.
Avgjørelsene kalles kjennelser. Søk i våre kjennelser

Oversikt over de største saksområdene:

Fra og med 2003 har vi anonymisert alle kjennelser som er gitt full grunngivning.

Les mer om kjennelser

Aktuell sak

Ankesak nr 14/00900 - Sykepenger etter fylte 67 år der arbeidsuførheten skyldes yrkesskade

Parten ble sykmeldt på grunn av en yrkesskade og i løpet av sykmeldingsperioden fylte han 67 år. Fordi sykemeldingen skyldtes en yrkesskade mente han seg berettiget til 260 dager med rett til sykepenger. Retten kom til at begrensningen i maksimal sykepengeperiode som fremgikk av folketrygdloven §8-51 for personer mellom 67 og 70 år (60 dager), måtte gjelde også i yrkesskadetilfellene.

Se hele kjennelsen

Tidligere saker

I feltet nedenfor kan du søke i alle Trygderettens kjennelser med
full grunngiving . Skriv noen ord som du er interessert i (f.eks. "uførepensjon psykiske plager" eller "hjelpestønad Downs syndrom"). Rett ovenfor søkets treffliste vil du få flere søkevalg hvor du kan avgrense eller på andre måter raffinere søket ditt

Innblikk

Innblikk - Trygderettens avis består av korte resyméer av våre avgjørelser (kjennelser) av allmenn og/eller prinsipiell interesse.

Innblikk gis ut 3 ganger i året.

Media

Aktuelt

Se årsstatistikk for de siste 5 år ajourført per 31.12.2014

 

 Siste nummer av Trygderettens avis Innblikk: Innblikk nr. 1/2015 (pdf)

 

 Trygderettens Årsmelding 2013

 

 

 

Sist oppdatert: 08.04.15

Media

Ledige stillinger