Kjennelser

Trygderetten avgjør hvert år flere tusen ankesaker.
Avgjørelsene kalles kjennelser. Søk i våre kjennelser

Oversikt over de største saksområdene:

Fra og med 2003 har vi anonymisert alle kjennelser som er gitt full grunngivning.

Les mer om kjennelser

Aktuell sak

Ankesak nr. 14/2568 - Stønad til enslig mor eller far

En samværsfordeling mellom foreldrene som ikke var i samsvar med rettsforlik, ga ikke rett til overgangsstønad. Status som enslig forsørger forutsatte en ny avtale med faren til barnet der en samværsfordeling 60/40 framgikk.

Se hele kjennelsen

Tidligere saker

I feltet nedenfor kan du søke i alle Trygderettens kjennelser med
full grunngiving . Skriv noen ord som du er interessert i (f.eks. "uførepensjon psykiske plager" eller "hjelpestønad Downs syndrom"). Rett ovenfor søkets treffliste vil du få flere søkevalg hvor du kan avgrense eller på andre måter raffinere søket ditt

Innblikk

Innblikk - Trygderettens avis består av korte resyméer av våre avgjørelser (kjennelser) av allmenn og/eller prinsipiell interesse.

Innblikk gis ut 3 ganger i året.

Media

Aktuelt

Se årsstatistikk for de siste 5 år ajourført per 31.03.2016

 

 Siste nummer av Trygderettens avis Innblikk: Innblikk nr. 2/2015 (pdf)

 

 Trygderettens Årsmelding 2015

 

 

 

Sist oppdatert: 11.04.16

Media

Ledige stillinger

  • Det finnes ingen ledige stillinger