Kjennelser

Trygderetten avgjør hvert år flere tusen ankesaker.
Avgjørelsene kalles kjennelser. Søk i våre kjennelser

Oversikt over de største saksområdene:

Fra og med 2003 har vi anonymisert alle kjennelser som er gitt full grunngivning.

Les mer om kjennelser

Aktuell sak

Ankesak 13/01891 Opplæringspenger i forbindelse med protesebruk for barn etter trafikkulykke

En mor fikk avslag på krav om opplæringspenger i forbindelse med at en datter på 16 år var utsatt for en trafikkulykke og måtte amputere leggen. Retten var enig i at opplæring ved en godkjent helseinstitusjon eller deltakelse på foreldrekurs ved et offentlig spesialpedagogisk kompetansesenter for å sette seg inn i datterens protesebruk ikke fremsto som nødvendig for at moren skulle kunne ta seg av og behandle datteren.

Se hele kjennelsen

Tidligere saker

I feltet nedenfor kan du søke i alle Trygderettens kjennelser med
full grunngiving . Skriv noen ord som du er interessert i (f.eks. "uførepensjon psykiske plager" eller "hjelpestønad Downs syndrom"). Rett ovenfor søkets treffliste vil du få flere søkevalg hvor du kan avgrense eller på andre måter raffinere søket ditt

Innblikk

Innblikk - Trygderettens avis består av korte resyméer av våre avgjørelser (kjennelser) av allmenn og/eller prinsipiell interesse.

Innblikk gis ut 3 ganger i året.

Media

Aktuelt

Se årsstatistikk for de siste 5 år ajourført tom. 30.11.2014

 

 Siste nummer av Trygderettens avis Innblikk: Innblikk nr. 3/2014 (pdf)

 

 Trygderettens Årsmelding 2013

 

 

 

Sist oppdatert: 02.12.14

Media

Ledige stillinger

  • Det finnes ingen ledige stillinger