Kjennelser

Trygderetten avgjør hvert år flere tusen ankesaker.
Avgjørelsene kalles kjennelser.

Skriv inn et ankenummer slik: åå og fem siffer, fyll ut med 0 etter åå om nødvendig (eks: 1600023)

Søk i våre kjennelser

 

Oversikt over de største saksområdene:

Fra og med 2003 har vi anonymisert alle kjennelser som er gitt full grunngivning.

Les mer om kjennelser

Aktuell sak

Femmedlemskjennelse. Ankesak 1602489, avgjort 10.11.2017

Trygdeavgift. Fastsetting av avgift for frivillig medlem med lønnsinntekter fra arbeidsopphold i Malaysia i 2012. Omgjøring. Dissens 3-2. Dap. hadde arbeidet i Malaysia for norsk arbeidsgiver i 2012 og hadde for samme periode fått innvilget frivillig medlemskap i den norske folketrygden etter ftrl. § 2-8. Ved den norske ligningsbehandlingen for inntektsåret 2012 ba dap. om benyttelse av ettårsregelen etter skatteloven § 2-1 (10) for unngåelse av dobbeltbeskatning av arbeidsinntekten fra Malaysia. Ved etterfølgende fastsetting av trygdeavgift for det frivillige medlemskapet, krevde NAV at dap. betalte forhøyet trygdeavgift i tråd med § 3 i forskrift om fastsettelse av avgiftsgrunnlag og avgiftssatser i folketrygden for visse grupper medlemmer, fordi reglene i skatteavtalen mellom Norge og Malaysia slår fast at malaysisk arbeidsinntekt skal holdes helt utenfor den norske skatteligningen etter den såkalte fordelingsmetoden. Dap. påanket dette, og viste til at arbeidsinntekten fra Malaysia rent faktisk var lignet i Norge etter ettårsregelen, mens skatteavtalen aldri var krevd eller benyttet. Rettens flertall fant at skatteavtalen og forskriften lest under ett medførte at dap. måtte regnes som 'skattepliktig i Norge', og at det dermed ikke var hjemmel for forhøyet trygdeavgift. Mindretallet mente imidlertid at dap. ikke var å anse som 'skattepliktig i Norge' i avgiftsforskriftens forstand, siden Norge i henhold til skatteavtalen mellom Norge og Malaysia hadde frasagt seg beskatningsretten for slike lønnsinntekter, og medførte eksklusiv beskatningsrett for Malaysia i tråd med fordelingsmetoden.

Se hele kjennelsen

Tidligere saker

I feltet nedenfor kan du søke i alle Trygderettens kjennelser med
full grunngiving . Skriv noen ord som du er interessert i (f.eks. "uførepensjon psykiske plager" eller "hjelpestønad Downs syndrom"). Rett ovenfor søkets treffliste vil du få flere søkevalg hvor du kan avgrense eller på andre måter raffinere søket ditt

Innblikk

Innblikk - Trygderettens avis består av korte resyméer av våre avgjørelser (kjennelser) av allmenn og/eller prinsipiell interesse.

Innblikk gis ut 2-3 ganger i året.

Media

Aktuelt

 

Sjå årsstatistikk for dei siste 5 åra ajourført per 31.12.2017

 

 Siste nummer av Trygderettens avis Innblikk: Innblikk nr. 2/2017 (pdf)

 

 Trygderettens Årsrapport 2016 (pdf)

 

 

 

Sist oppdatert: 29.01.18

Media

Ledige stillinger

  • Det finnes ingen ledige stillinger