Om kjennelser

Fra 2003 er alle kjennelser med full grunngivning blitt anonymisert og lagt ut på Trygderettens hjemmesider og hos Lovdata Online (betalingstjeneste). Med full grunngivning menes at alle sakens relevante opplysninger er referert i kjennelsen.

Trygderetten kan også avgjøre kjennelser med såkalt forenklet grunngivning. Denne formen benyttes kun når det påankede vedtak stadfestes i saker der det fremstår som klart at anken ikke kan føre frem.

Hvis en av partene ikke aksepterer Trygderettens resultat, kan saken bringes videre inn for lagmannsretten. Dette skjer i rundt 2% av sakene. Trygderettens kjennelser er en viktig rettskilde på det trygderettslige området, og det har stor betydning at kjennelsene er tilgjengelige.

Søk i Trygderettens kjennelser

Innblikk - Trygderettens avis

Innblikk er Trygderettens utvalgte kjennelser av allmenn og/ eller prinsipiell interesse.

Innblikk inneholder sammendrag av en del utvalgte kjennelser som er avgjort innenfor en bestemt tidsperiode. Kjennelsene som refereres i "Innblikk" er kjennelser som internt i Trygderetten blir ansett å ha prinsipiell betydning eller belyser et tema godt. 

Trygderetten tilbyr alle interesserte varsling pr. e-post hver gang det foreligger en ny utgave av "Innblikk": Abonnér på Innblikk

Alle tidligere utgaver er tilgjengelig her på hjemmesiden. For å lese "Innblikk" trenger du gratisprogrammet: Acrobat Reader

Innblikk

Type Tittel Stigende Synkende Dato Stigende Synkende
Innblikk 02/2017 29.01.18
Innblikk 01/2017 12.12.17
Innblikk 03/2016 09.01.17
Innblikk 02/2016 25.11.16
1-4 av 104 | Neste 4 Siste 4

Trygderettens årsmeldinger

Type Tittel Stigende Synkende Dato Stigende Synkende
Årsrapport 2016 06.04.17
Årsmelding 2015 11.04.16
Årsrapport 2015 18.03.16
Årsmelding 2014 04.05.15
1-4 av 15 | Neste 4 Siste 3

Andre publikasjoner

Her presenteres et utvalg av dokumenter produsert av Trygderetten som benyttes under saksbehandlingen og rapporter eller andre utgivelser som er knyttet til Trygderettens virkeområde.

Rettskildehjelpen

Rettskildehjelpen (pdf)  , oppdatert per 30.03.2017, er en systematisk samling av sentrale og prinsipielle trygderettskjennelser samt relevante avgjørelser fra de alminnelige domstoler innenfor Trygderettens rettsområde.

Rettskildehjelpen gjør det lettere å finne frem til viktige avgjørelser på trygderettsområdet, men den er ikke autoritativ eller uttømmende. Samlingen inneholder ikke faglige analyser eller normative vurderinger.

Opprinnelig ble rettskildehjelpen utarbeidet til intern bruk i Trygderetten. Den eksterne utgaven, som du finner nedenfor, er i praksis identisk med den interne. Det antas at både myndigheter, brukerorganisasjoner, studenter, universitets- og forskningsmiljøer mv. kan ha interesse av samlingen. Dokumentet ajourføres og oppdateres med jevne mellomrom.

Rapport "Årsaker til omgjøring i uførepensjonssaker"

Rapporten "Årsaker til omgjøring i uførepensjonssaker" (pdf) ,84 s., omhandler resultater fra en undersøkelse basert på et representativt utvalg uføresaker fra 2003 der Trygderetten omgjorde trygdeforvaltningenes avgjørelser.

Bakgrunnen for undersøkelsen var en ganske klar økning i Trygderettens omgjøringsprosent på uføreområdet de foregående år og at årsakene til dette ikke var åpenbare.

Prosjektleder for undersøkelsen var cand.jur. Imran Haider som hadde en tverrfaglig sammensatt referansegruppe som medspillere under arbeidet.

Type Tittel Stigende Synkende Dato Stigende Synkende
ServiceerklæringNN 25.09.17
ServiceerklæringBM 25.09.17
Rettskildehjelpen 06.04.17
Årsaker til omgjøring i uførepensjonssaker 27.04.09