Innblikk

Innblikk - Trygderettens utvalgte saker av allmenn og/eller prinsipiell interesse

Trygderetten er opptatt av at vår praksis blir bedre kjent enn den er i dag.

 

Innblikk inneholder sammendrag av en del utvalgte kjennelser som er avsagt innenfor en bestemt tidsperiode.
Kjennelsene som refereres i "Innblikk" er kjennelser som internt i Trygderetten blir ansett å ha prinsipiell betydning eller belyser et tema godt.

 

Alle tidligere utgaver er tilgjengelig her. 

 

Sist oppdatert: 2011-07-06

Type Tittel Stigende Synkende Dato Stigende Synkende
Innblikk 02/2017 29.01.18
Innblikk 01/2017 12.12.17
Innblikk 03/2016 09.01.17
Innblikk 02/2016 25.11.16
Innblikk 01/2016 26.04.16
Innblikk 02/2015 25.11.15
Innblikk 01/2015 26.03.15
Innblikk 03/2014 31.10.14
Innblikk 02/2014 03.06.14
Innblikk 01/2014 13.05.14
Innblikk 03/2013 13.05.14
Innblikk 02/2013 21.06.13
Innblikk 01/2013 31.01.13
Innblikk nr 03/2012 26.09.12
Innblikk nr 02/2012 24.07.12
Innblikk nr 01/2012 17.02.12
Innblikk nr 03/2011 25.11.11
Innblikk nr 02/2011 06.07.11
Innblikk nr 01/2011 21.02.11
Innblikk nr 03/2010 22.11.10
Innblikk nr 02/2010 22.09.10
Innblikk nr 01/2010 14.05.10
Innblikk nr 04/2009 15.12.09
Innblikk nr 03/2009 07.09.09
Innblikk nr 02/2009 11.05.09