Statistikk

Disse oversiktene viser statistikk over saksinngang, saksproduksjon m.v. Se også Trygderettens årsrapport (pdf) for flere statistiske oversikter og tabeller.

 

Innkomne saker/Avsagte kjennelser

 

Oversikten viser hvor mange saker Trygderetten mottar per år (blå søyler), og hvor mange saker som blir avgjort (grå søyler).

2017

Innkomne saker: 3933

Avsagte kjennelser: 3216

2016: Innkomne saker : 3514                                                                                                                 Avsagte kjennelser: 3606                                                                                                            

2015: Innkomne saker : 4283
Avsagte kjennelser: 3597

2014: Innkomne saker: 3631
Avsagte kjennelser: 3097

2013: Innkomne saker: 2976
Avsagte kjennelser: 2874

 

 

 

 

 

 

Saker med omgjøring

 

Oversikten viser hvor mange prosent av sakene som blir helt eller delvis omgjort per år.

2017: 7,5 %

2016: 11,5 %

2015: 13,8 %

2014: 14,2%

2013: 13,7%

 

 

 

Andel opphevet og hjemvist

Oversikten viser hvor mange prosent av sakene hvor det påklagede vedtaket ble opphevet, og saken hjemvist til ny behandling hos Nav.

2017:  12,7 %

2016: 8,7 %

2015: 9,1 %

2014: 10,5 %

2013: 10,0%

Saksbehandlingstid

 

Oversikten viser i antall måneder hvor lang saksbehandlingstiden for avgjorte saker har vært i perioden.

2017: 7,7

2016: 6,9

2015:  5,0 

2014: 3,1

2013: 4,1

 

 

 

Sist oppdatert: 27.04.17