Om kjennelser

I saker som antas å bli bestemmende for praksis på et saksområde, kan retten settes med fem medlemmer. Disse kjennelsen er derfor av stor betydning på det trygderettslige området.

Trygderettens kjennelser er publisert på Trygderettens hjemmesider og hos Lovdata (betalingstjeneste) fra 2003. Kjennelsene blir anonymisert før publisering. Det er Trygderettens begrunnede kjennelser som publiseres. Trygderetten kan også avgjøre kjennelser med såkalt forenklet grunngivning når det er klart at anken ikke kan føre fram og avgjørelsen antas ikke å få betydning utenfor den foreliggende sak. Disse publiseres ikke.

Søk i Trygderettens kjennelser

Trygderettens kjennelse kan bringes inn for lagmannsretten. Dette skjer i rundt 2% av sakene. Trygderettens kjennelser er en viktig rettskilde på det trygderettslige området, og det har stor betydning at kjennelsene er tilgjengelige.

Tidligere publiserte Trygderetten et utvalg kjennelser av allmenn og/eller prinsipiell interesse i Innblikk, se under.

 

Innblikk

Type Tittel Stigende Synkende Dato Stigende Synkende
Innblikk 02/2017 29.01.18
Innblikk 01/2017 12.12.17
Innblikk 03/2016 09.01.17
Innblikk 02/2016 25.11.16
1-4 av 104 | Neste 4 Siste 4

Trygderettens årsmeldinger

Type Tittel Stigende Synkende Dato Stigende Synkende
Årsrapport 2017 02.05.18
Årsrapport 2016 06.04.17
Årsmelding 2015 11.04.16
Årsrapport 2015 18.03.16
1-4 av 16 | Neste 4 Siste 4

Andre publikasjoner

Her presenteres et utvalg av dokumenter produsert av Trygderetten som benyttes under saksbehandlingen og rapporter eller andre utgivelser som er knyttet til Trygderettens virkeområde.

 Hvis du vil se Trygderettens personvernerklæring trykk her

Rettskildehjelpen

Rettskildehjelpen (pdf)  , oppdatert per 30.03.2017, er en systematisk samling av sentrale og prinsipielle trygderettskjennelser samt relevante avgjørelser fra de alminnelige domstoler innenfor Trygderettens rettsområde.

Rettskildehjelpen gjør det lettere å finne frem til viktige avgjørelser på trygderettsområdet, men den er ikke autoritativ eller uttømmende. Samlingen inneholder ikke faglige analyser eller normative vurderinger.

Opprinnelig ble rettskildehjelpen utarbeidet til intern bruk i Trygderetten. Den eksterne utgaven, som du finner nedenfor, er i praksis identisk med den interne. Det antas at både myndigheter, brukerorganisasjoner, studenter, universitets- og forskningsmiljøer mv. kan ha interesse av samlingen. Dokumentet ajourføres og oppdateres med jevne mellomrom.

Rapport "Årsaker til omgjøring i uførepensjonssaker"

Rapporten "Årsaker til omgjøring i uførepensjonssaker" (pdf) ,84 s., omhandler resultater fra en undersøkelse basert på et representativt utvalg uføresaker fra 2003 der Trygderetten omgjorde trygdeforvaltningenes avgjørelser.

Bakgrunnen for undersøkelsen var en ganske klar økning i Trygderettens omgjøringsprosent på uføreområdet de foregående år og at årsakene til dette ikke var åpenbare.

Prosjektleder for undersøkelsen var cand.jur. Imran Haider som hadde en tverrfaglig sammensatt referansegruppe som medspillere under arbeidet.

Type Tittel Stigende Synkende Dato Stigende Synkende
ServiceerklæringNN 25.09.17
ServiceerklæringBM 25.09.17
Rettskildehjelpen 06.04.17
Årsaker til omgjøring i uførepensjonssaker 27.04.09