Statistikk

Disse oversiktene viser statistikk over saksinngang, saksproduksjon m.v. Se også Trygderettens årsrapport (pdf) for flere statistiske oversikter og tabeller.

 

Innkomne saker/Avsagte kjennelser

 

Oversikten viser hvor mange saker Trygderetten mottar per år (blå søyler), og hvor mange saker som blir avgjort (grå søyler).

2018 

Innkomne saker: 3908

Avsagte kjennelser: 4146

2017: Innkomne saker : 3933                                                                                                                 Avsagte kjennelser: 3265                                                                                                            

2016: Innkomne saker : 3538
Avsagte kjennelser: 3606

2015: Innkomne saker: 4283
Avsagte kjennelser: 3597

2014: Innkomne saker: 3631
Avsagte kjennelser: 3097

 

 

 

 

 

 

Saker med omgjøring

 

Oversikten viser hvor mange prosent av sakene som blir helt eller delvis omgjort per år.

2018: 11,4 %  

2017: 13,7 %

2016: 11,5 %

2015: 13,8%

2014: 14,2%

 

 

 

Andel opphevet og hjemvist

Oversikten viser hvor mange prosent av sakene hvor det påklagede vedtaket ble opphevet, og saken hjemvist til ny behandling hos Nav.

2018:  7,7 % 

2017: 10,0 %

2016: 8,7 %

2015: 9,1 %

2014: 10,5%

Saksbehandlingstid

 

Oversikten viser i antall måneder hvor lang saksbehandlingstiden for avgjorte saker har vært i perioden.

2018: 7,8

2017: 7,7

2016: 6,9 

2015: 5,0

2014: 3,1

 

 

 

Sist oppdatert: 02.05.19