Statistikk

Disse oversiktene viser statistikk over saksinngang, saksproduksjon m.v. Se også Trygderettens årsrapport (pdf) for flere statistiske oversikter og tabeller.

 

Innkomne saker/Avsagte kjennelser

 

Oversikten viser hvor mange saker Trygderetten mottar per år (blå søyler), og hvor mange saker som blir avgjort (grå søyler).

2020 (per 13.09.2020)

Innkomne saker: 2707

Avsagte kjennelser: 2149

2019

Innkomne saker: 4600

Avsagte kjennelser: 4166

2017: Innkomne saker : 3908                                                                                                                 Avsagte kjennelser: 4146                                                                                                           

2016: Innkomne saker : 3538
Avsagte kjennelser: 3606

 

 

 

 

 

 

Saker med omgjøring

 

Oversikten viser hvor mange prosent av sakene som blir helt eller delvis omgjort per år.

2020:  

2019: 12,8 %

2018: 11,4 %

2017: 10,6%

2016: 11,5%

 

 

 

Andel opphevet og hjemvist

Oversikten viser hvor mange prosent av sakene hvor det påklagede vedtaket ble opphevet, og saken hjemvist til ny behandling hos Nav.

2020: 

2019:  8,3%

2018: 7,7 %

2017: 10 %

2016: 8,7%

Saksbehandlingstid

 

Oversikten viser i antall måneder hvor lang saksbehandlingstiden for avgjorte saker har vært i perioden.

2020: 7,5 (per 30.06.2020)

2019: 7,3

2018: 7,8

2017: 7,7

2016: 6,9

 

 

 

Sist oppdatert: 03.08.20